Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://pihitel.hu.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.


 1. A Tájékoztató célja

1.1 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az Pataki
Imre által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi
szabályokat tartalmazza, tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással,
adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos
követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós
jogszabályok előírásai szerint, a Felhasználók érdekeinek megfelelően
meghatározza a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2 A Szolgáltató működteti a https://www.pihitel.hu melynek a
Honlapon szolgáltatást megrendelő felhasználók adatait kezeli.

1.3 A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., A hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.).valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően került kialakításra.

1.4 A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az
általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei
módosításairól e-mail útján tájékoztassa a Felhasználót.

1.5 A Szolgáltató a Tájékoztatót az általa
üzemeltetett honlapon és irodájában teszi közzé.

2. Szolgáltató adatai:

Cégnév: Pataki Imre E.V.
Székhely: 2120 Dunakeszi Tisza u. 3.
Képviselő neve: Pataki Imre
Cégjegyzékszám:
Adószám: 69441297-1-33
MNB felügyeleti engedély száma: 
 00163747
Elérhetőség: 

Szerver www.tarhely.eu  ,

3. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

3.1 Regisztráció
A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a Honlapon nyújtott
szolgáltatások igénybevételére. A regisztráció során a Felhasználó alábbi
személyes adatai kerülnek rögzítésre:

  • Rögzített adatok:

·                  
Személyes adatok:

·                  
Név* (kötelező)

·                  
E-mail* (kötelező)

·                  
Irányítószám * (kötelező)

·                  
Telefon* (kötelező)

·                  
E-mailcím* (kötelező)

·                  
Cím

A Felhasználó a regisztrációt megelőzően az
adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg,
melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az Adatkezelő adatvédelmi
tájékoztatójának és az adatkezelés elfogadásáról. A Szolgáltató által végzett
adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul. A Felhasználó az Adatkezelővel
szerződéses jogviszonyban álló pénzügyi intézmények és pénzpiaci közvetítők
részére az érdeklődéssel érintett pénzügyi- vagy hitelközvetítési
szolgáltatásra vonatkozóan a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejövő
Megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg adja meg írásbeli hozzájárulását
az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozóan.
Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása és igényeinek megfelelő ajánlat
tétele
Adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása alapján a felhasználó
megkeresése és ajánlat tétele
Kezelt adatok köre: lsd. előző bekezdés
Adatkezelés időtartama: 30 nap, ezt megelőzően amennyiben felhasználó kéri
adatai törlését, amennyiben a Szolgáltatóval szerződés jön létre, a Szolgáltató
Adatvédelmi Szabályzatában szabályozott időtartam.
Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a
szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.

3.2. Szolgáltatás teljesítése

A Felhasználóval a Szolgáltató regisztrációt követően
közvetlen (telefon, e-mail, személyes megkeresés) kapcsolatot vesz fel.
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jön
létre, Szolgáltató a hatályos Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint
kezeli a felhasználó adatait.
Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: a pénzügyi- vagy hitelközvetítéshez szükséges személyes
adatok
Adatkezelés időtartama: a jogszabályban írt időtartam
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást
ellátó szervezet szerverén tárolja.

3.3. Számlakiállítás és számla nyilvántartás

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között
szerződéses kapcsolat jön létre, Szolgáltató a hatályos Adatkezelési
Szabályzatában foglaltak szerint kezeli a felhasználó adatait.
Adatkezelés célja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről
szóló
2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: a jogszabályban írt időtartam
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást
ellátó szervezet szerverén tárolja.

3.4. Hírlevél megrendelése

Adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél formájában
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása
Kezelt adatok köre: e-mail cím
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást
ellátó szervezet szerverén tárolja.

4. Szolgáltató által végzett adatkezelés

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a
Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a
Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a
Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok
felhasználásáért.

5. Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató
és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző
személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára
vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője
jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás
folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó
vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére
kizárólag jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles
adatot továbbítani.

6. A Felhasználó jogai

A Felhasználó profiljának törlésével törölheti magát a
rendszerből.
6.2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik
és milyen formában ismerhetik meg az adatokat, továbbá az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati
lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott
esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását,
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
6.3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles
megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében
döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a
Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
6.4. A Szolgáltató köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes
adatot, ha a személyes adatokat más módon kezelték, az érintett
visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett jogszerűen tiltakozik az
adatkezelés ellen, az adatkezelés jogellenes, azt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell, az hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja
ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának jogszabályban
meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos
elrendelte.
6.5. A helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti.
6.6. Az érintett kérésére a Szolgáltató köteles korlátozni az adatkezelést, ha
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a
Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés
jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását; a Szolgáltatónak már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a
Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben. Ha
az adatkezelés a fentiekre tekintettel korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az
érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.7. A Felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapni, illetve ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltatót, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés
hozzájáruláson alapul; és ha az adatkezelés automatizált módon történik és
ezzel nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a
személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, az
adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
6.9. A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást
is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg
az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
6.10. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben
foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.
6.11. A felhasználó bármikor jogosult az adatszolgáltatást megtagadni.

7. A Felhasználó kötelezettségei

7.1. A Felhasználó a regisztráció megkezdése előtt
köteles nyilatkozni arról, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató által
közzétett Tájékoztatót és egyéb feltételeket.
7.2. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele a hatályos Tájékoztatóban
foglalt feltételek elfogadását eredményezi a Felhasználó részéről.

8. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

8.1. A Szolgáltató köteles a Felhasználó adatait a
hatályos jogszabályok és adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatának és a jelen
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelni.
8.2. A Szolgáltató köteles minden szükséges és ésszerű elvárható biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést megtenni az adatok védelme érdekében.
8.3. A Szolgáltató a honlap használatából eredő károkért felelősséget nem
vállal.

9. Egyéb tájékoztatás

9.1 A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat
gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá,
nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes
adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor
megadott adatokkal.
9.2 A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes,
kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az
általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
9.3 A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról
gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a
rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan
felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
9.4 A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt
nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
9.5 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei
szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi
incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
9.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a
honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának
elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2022. május 25-től visszavonásig

Checkbox nyilatkozat

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam
és az abban foglaltakat elfogadom.
Hozzájárulok a regisztrációban megadott, az azonosításhoz és
kapcsolatfelvételhez szükséges adataim, nevem, lakcímem és e-mail címem és
egyéb adatok tárolásához.
Tudomásul veszem és hozzájárulok személyes és a hitelajánlathoz szükséges
adataim továbbításához, és adataim megjelenéséhez.
Tudomásul veszem, hogy adataim kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően
történik.
Hozzájárulok, hogy a Patki Imre E.V. az általam megadott e-mail
címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.
Tudomásul veszem, hogy a hírlevelekről történő leiratkozást az iroda@pihitel.hu 
címen tehetem meg.

Cookie-k

A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat
gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá,
nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során
közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor megadott adatokkal. A cookie-t a Felhasználó jogosult
számítógépéről törölni, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. Részletes cookie tájékoztató

Hitelajánlatok

A honlapon található hitelajánlatok a partnereink
termékei közül a legelőnyösebb termékeket mutatják be. Ezek nem minden esetben
érhetők el a Felhasználó számára, pl. alacsony havi jövedelem, alacsony
ingatlanérték vagy KHR listán történő szereplés miatt. A Szolgáltató partnerei
minden esetben fenntartják a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsanak egyes
hiteligénylést mely esetben a Szolgáltató felelőssége is korlátozott.

Törlesztő részletek

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon
közzétett törlesztőrészletek pontos összegéért, a meghirdetett banki
kondíciókért – ezek csak tájékoztató, figyelemfelkeltő célból kerültek
közzétételre.
A Szolgáltató mindent megtesz az adatok folyamatos frissítése és a kalkulátorok
helyes működése érdekében, melynek során előfordulhat, hogy egyes pénzügyi
intézmények hitelszámítási képletei különböznek az eddig alkalmazott “annuitás
faktor” használatával számoló képletektől, ami eltérést eredményezhet a
törlesztőrészlet összegében. A honlapon feltűntetett, kiszámolt
törlesztőrészletek partnereink hitelei közül az adott hitelfajtában nyújtott
legkedvezőbb hitelének kiválasztásával kerültek kiszámolásra, feltüntetésre. Az
értékek épp ezért nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, mivel nem minden
hiteligénylő esetében jelent megoldást, vagy épp igénylehető az adott
hiteltermék.

Javaslatok

A honlapon feltüntetett problémamegoldási ajánlatok,
konstrukciók minden esetben a Szolgáltató saját álláspontját tükrözik, nem
minősülnek hivatalos ajánlattételnek. A Szolgáltató a
feltüntetett konstrukciók alapján a Felhasználó által véghez vitt
ügyletekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár.

Ajánlatok

www.pihitel.hu internetes
oldalon közölt ajánlatok kizárólag az ajánlatkérők tájékoztatását
szolgálják, és nem eredményezik a vállalkozó ajánlati kötöttségét, illetve
kötelezettségét szerződéses jogviszony létesítésére.